UTSTÄLLNINGSAVTAL för svensk fordon

Vaihe 1 / 2

50%
  • Utställningen arrangeras 27-28 april 2019. Arrangören förbinder sig att betala kilometerersättning efter statens reseregler. Arrangören ordnar med boende och mat högst för tre vuxna personer, eller för två vuxna och två barn. Om behov för ytterligare medföljande finns, måste detta avtalas separat. Arrangören ansvarar ej för oanmälda personer!


    Utställaren svarar själv för ev.reseförsäkringar. Milersättning är 0,30 € / km = 30 skr/mil, per utställningfordon.


    Kost och logi ingår för tre personer. (eller 2 vuxna + 2 barn). Logi arrangeras på hotel Holiday Inn Tampere.

  • Kilometer
  • UTSTÄLLARE: