Ilmoittautuminen – Akkreditointi

  • AKKREDITOINTI - ACCREDITATION 2020

    Saadaksesi akkreditoinnin tarvitset voimassa olevan pressikortin tai valtuutuksen toimitukseltasi

    To obtain a press pass you need a valid and recognized press identification card or authorization from your editor.

  • Yhteystiedot - contact information:

  • HUOM! Akkreditointihakemuksen lähettäminen ei vielä automaattisesti takaa hyväksyttyä päätöstä. Ilmoitamme hyväksytyille henkilöille sähköpostitse käsiteltyämme hakemukset. Hyväksymisilmoituksen yhteydessä informoimme myös käytännön järjestelyistä näyttelyn aikana.    NOTE! Sending accreditation form not automatically guarantee an approval decision. We will notify authorized persons by e-mail after the processing your application. With the approval decision we will inform you the practical arrangements during Hot Rod & Rock Show.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.