Ilmoittautuminen – Akkreditointi

  • AKKREDITOINTI - ACCREDITATION 2019

    Saadaksesi akkreditoinnin tarvitset voimassa olevan pressikortin tai valtuutuksen toimitukseltasi

    To obtain a press pass you need a valid and recognized press identification card or authorization from your editor.

  • Yhteystiedot - contact information:

  • HUOM! Akkreditointihakemuksen lähettäminen ei vielä automaattisesti takaa hyväksyttyä päätöstä. Ilmoitamme hyväksytyille henkilöille sähköpostitse käsiteltyämme hakemukset. Ilmoituksen yhteydessä informoimme myös käytännön järjestelyistä.    NOTE! Sending accreditation form not automatically guarantee approval decision. We will notify authorized persons via e-mail after the issue of the applications. With the notification will inform the practical arrangements.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.